xx
..................xxxxxx............                                                                                                                                              
                          xx               
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDe behandeling

De behandeling start met een intakegesprek. In dit gesprek staan we uitgebreid stil bij uw klachten, hoe het is ontstaan, wat er in het verleden al aan is gedaan, uw levensloop etc. Ook praten we overr uw stemming, aandacht, concentratie, eventuele angstklachten of slaapproblemen etc. Meestal zijn twee gesprekken voldoende om een goed beeld te krijgen. Soms vraag ik u vragenlijsten in te vullen of is bloedonderzoek of specifiek psychologisch onderzoek nodig. Omdat een psychiater een arts is wordt ook gekeken naar uw lichamelijke gezondheid.

Na deze intakefase bespreken we de uitkomsten en maken we afspraken over de doelen van de behandeling, de behandelwijze, de frequentie van de contacten en de evaluatiemomenten.
Uw huisarts informeer ik in een brief over de uitkomsten van de intakefase en de gemaakte afspraken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat bij mij kenbaar maken.

Vervolgens begint de behandelfase. Deze kan bestaan uit de volgende therapieen:
  • farmacotherapie/medicatie
  • steunend-structurerende gesprekken
  • psychotherapie
  • EMDR
Soms heeft u meer of andere hulp nodig dan ik kan bieden en is het nodig om u te verwijzen naar een andere instelling. De behandeling wordt idealiter afgesloten met een gesprek waarop we terugkijken op het verloop van de behandeling. De huisarts wordt dan wederom geinformeerd over de afsluiting.
                   
    
  

Ridderstraat 18, 5311 CN Gameren www.praktijkderuiter.nl info@praktijkderuiter.nl 06-39124816