xx
..................xxxxxx............                                                                                                                                              
                          xx               
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Klachtenregeling

Praktijk voor psychiatrie de Ruiter werkt samen met de vrijgevestigde psychiaters in Den Bosch en omgeving. Dit samenwerkingsverband heeft een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie. Het is mogelijk dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de hulpverlening, hoe deze georganiseerd is of over de relatie met de hulpverlener. U kunt de klacht kenbaar maken bij de het samenwerkingsverband. Het verdient echter aanbeveling om uw klacht eerst met uw hulpverlener te bespreken. Een exemplaar van het klachtenreglement is bij de praktijk op te vragen.

    
  

Korte Steigerstraat 12B, 5301CE  Zaltbommel  www.praktijkderuiter.nl info@praktijkderuiter.nl 06-39124816