xx
..................xxxxxx............                                                                                                                                              
                          xx               
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKosten van de behandeling

Wij hebben met  bijna alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten.  Dat betekent dat wij de rekening rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij sturen. Als u verzekerd bent bij CZ, Nationale Nederlanden of  Ohra, dan sturen wij de nota naar u. U kunt inlichtingen inwinnen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van deze nota.

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico.
Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Daarnaast kunt u vrijwillig een verhoogd eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. De hoogte van beide bedragen kunt u nakijken in uw polis.

Per ingang van 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd.De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.NZA.nl)
     
    
  

Ridderstraat 18, 5311 CN  Gameren www.praktijkderuiter.nl
info@praktijkderuiter.nl 06-39124816