xx
..................xxxxxx............                                                                                                                                              
                          xx               
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKosten van de behandeling

Wij hebben met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten.  Dat betekent dat wij de rekening rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij kunnen sturen.

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Daarnaast kunt u vrijwillig een verhoogd eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. De hoogte van beide bedragen kunt u nakijken in uw polis.

Als u bij ons onder behandeling komt openen wij een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). In deze DBC registeren wij alle tijd die wij aan u besteden. Dat is voor een deel directe tijd (tijdens een consult, aan de telefoon of via de mail). Daarnaast wordt ook indirecte tijd geregistreerd.

De hoogte van de rekening zoals wij die naar uw zorgverzekeraar sturen, wordt bepaald door het aantal minuten zorg die wij leveren.  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft tarieven per lengte van de behandelingen vastgesteld. Er zijn tarieven voor de volgende behandelduren
* behandelingen die 0 tot 100 minuten duren
* behandelingen die 100 tot 200 minuten duren
* behandeingen die 200  tot 400 minuten duren
* behandelingen die 400 tot 800 minuten duren
* behandelingen 800 tot 1800 minuten duren
* behandelingen die langer duren
Eigenlijk komen behandelingen korter dan 100 minuten zelden voor. Als u een intakesprek heeft en er wordt een brief gemaakt voor de huisarts dan valt de behandeling al in de tweede categorie.

     
    
  

Korte Steigerstraat 12B, 5301 CE  Zaltbommel www.praktijkderuiter.nl info@praktijkderuiter.nl 06-39124816